Mat pri chýbajúcom obrannom f-pešci

  • Vytlačiť

Čierny f7 pešiak je dôležitý v obrane.  Ak ním už bolo ťahané, alebo už bol vymenený, prípadne sme o neho prišli, rošovaný kráľ je viacej ohrozený.

Býva to najmä v prípadoch, keď biely má strelca umiestneného na diagonále a2 – g8. (obvykle na poli c4 alebo b3). Čierny kráľ je obvykle na poli h8 chránený pred útokom vlastnými pešcami  g7 a h7. Problém je v tom, že čierny kráľ má veľmi málo únikových polí ak biely strelec má pod kontrolou pole g8.

Ak biely môže môže  dať šach s dámou alebo vežou na h-stĺpci, čierny kráľ je nepretržite vo veľkých problémoch. Bieleho plánom je preto otvoriť h-stĺpec  za cenu obete.   

                                                                                                                                                                                        

Typické vzory pre mat pri chýbajúcom obrannom f-pešci:

                                                                                                                                                                                                  

         

12a) Biely na ťahu

Čierny kráľ je chránený h7 pešcom. Biely obetuje svojho jazdca 1. Jxh7 Kxh7 (12b) otvárajúc h-stĺpec.

     

12b) Biely na ťahu

Nasleduje 2. Dh5#. Všimnite si, ako biely strelec na c4 bráni čiernemu kráľovi v úniku cez pole g8, pretože čierny pešiak sa nenachádza na poli f7.                                 

 

         

13) Čierny na ťahu

Tu je už h-stĺpec otvorený a čierna veža to využije. Po ťahu 1...Vxh2+ 2. Kxh2 Dh8+ biely je matovaný 3. Kg3 Dh4#.

     

14) Biely na ťahu

Po ťahoch 1. Jxh7 Kxh7 2. Dh3+ Kg6 biely využije dámu: 3. Dg3+ Kh7 (3...Kf6 4. Dg5#) 4. Dh4+ Kg6 5. Dg5+ Kh7 6. Dh5#.                       

         

15a) Biely na ťahu

Pred obetou dámy je potrebné sa uistiť, že čierny kráľ nemôže bezpečne uniknúť cez pole g6. Biely hrá 1. Dxh7+ Kxh7 2. Vh5+ (15b).

     

15b) Čierny na ťahu

Čierny kráľ môže uniknúť - ale dočasne. Po ťahu 2...Kg6 nasleduje krásne 3. Sf7#.